Model - Framework pro 3D vizualizaci

Společnost Insion s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyvinula "Model - Framework pro 3D vizualizaci". Projekt byl realizován od 10/2020  -05/2021. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem díky Inovačnímu voucheru.

Funkční části:

 1. načítání CSV souborů náměrů ze senzorů
 2. rozhraní k SQL databázi
 3. model průběhů náměrů a simulace dějů
 4. interaktivní 3D vykreslená plocha
 5. výběr preferovaných dat pro zobrazení

 

Výsledné funkcionality modelu

 • zobrazení 3D grafů s optimalizací na větší počet zobrazovaných bodů
 • využití jednotného rozhraní k datovým zdrojům
 • využití stabilních online řešení v technologické nice standardu HTML5
 • snadná integrace do online produktů
 • ukládání výstupů a 3D pohledů pro offline využití
 • filtrování a seskupování zobrazovaných dat
 • interaktivní prohlížení s podporou orientace ve 3D prostoru
 • vizualizace odchylek

 

Projekt aktuálně běží na https://3dmodel.insion.cz/

Projekt podpořil Ústecký kraj